CONT!NUE
ستاره . دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393 . 20:53 .CONT!NUE
ستاره . پنجشنبه سیزدهم شهریور 1393 . 22:17 .CONT!NUE
ستاره . چهارشنبه بیست و نهم مرداد 1393 . 3:50 .CONT!NUE
ستاره . پنجشنبه بیست و سوم مرداد 1393 . 0:4 .


 


CONT!NUE
ستاره . سه شنبه چهاردهم مرداد 1393 . 23:10 .CONT!NUE
ستاره . پنجشنبه نهم مرداد 1393 . 0:57 .


 

 


CONT!NUE
ستاره . جمعه بیست و هفتم تیر 1393 . 22:42 .


مدت هاست انسان بدی شدم. یادت می آید خدا ، همین را گفته بودم که می خواهم بد شوم و گنه کار. میخوام بیخیال همه چیز شوم. اما انگار حالم بدتر شده است. یادم می اید در اوج سختی ها بودم اما دلم برای تو و پیش تو بود خدا و این آرامشی بود که در تنهایی و خستگی مرا به آغوش آرامشت میرساند اما الان که بد شدم الان که میخوام خودم را به خواب بزنم و بدیم را توجیح کنم جای خالیت در قبلم بیشتر از هر چیز مرا آشفته کرده است خدا میدانم که تو چشم به انتظار بازگشتم به سوی خودت هستی و مرا با همه گناهانم خواهی بخشید اما من روی آمدن ندارم. شاید مرگ برایم بهتر باشد. و عذاب روح پریشان مرا بیشتر آرام کند. الان نمیدانم چه مرضی دارم. مرض مرگ یا مرض زندگی. ای کاش این روح و وجود پریشان را امشب در حضور خویش به آرامش برسانی. شب قدر نزدیک است. می گویند این شب خاص است و برآورده میکنی. اما من که میدانم گره قلب من با بهانه قدر حل نمیشود. دل من فقط حضور خودت را میخواهد. چشمانم به دستانت نیازمند است که آن ها را ببندی و مرا در آغوش کودکیم بخوابانی.
ستاره . چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 . 17:27 .CONT!NUE
ستاره . سه شنبه هفدهم تیر 1393 . 23:31 .CONT!NUE
ستاره . شنبه سی و یکم خرداد 1393 . 0:17 .